Start pilot 'Samenwerken in de eerste lijn'

De pilot Samenwerken in de eerstelijn is een initiatief van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).De pilot is na een gedwongen uitstel door de genomen maatregelen rondom de uitbraak van het corona virus, alsnog op 1 september jl. van start gegaan. Op de locaties Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg gaan sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket nauwer samenwerken met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden te vinden.De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Voor deelname aan de pilot ontvangen deelnemende sociaal advocaten een redelijke vergoeding voor hun beschikbaarheid en advies.3 experimenten

De pilot Samenwerken in de eerstelijn onderzoekt hoe eerstelijnsrechtsbijstandsverleners en de sociale advocatuur beter kunnen samenwerken en gebruikers van gefinancierde rechtshulp sneller de juiste oplossing voor hun probleem krijgen. Dat gebeurt via drie experimenten:Een piketdienst waardoor deelnemende sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden elkaar makkelijk kunnen bereiken en kunnen overleggen bij complexe juridische vragen, of zaken waarbij onduidelijk is of inzet van een advocaat nodig is.Een signaleringsoverleg waarin sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden maandelijks bespreken hoe de onderlinge samenwerking verloopt en welke zaken hierin aandacht behoeven.Bundelen en (digitaal) toegankelijk maken van best practices in de samenwerking tussen eerste- en tweedelijn.Zie voor meer informatie dit artikel op de website van de NOvA.