Maandag 26 juni: VSAN in gesprek met minister Weerwind over de toekomst van togaberoepen

We nodigen jullie van harte uit om op maandag 26 juni 2023 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam met elkaar én samen met minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind van gedachten te wisselen over de toekomst van de togaberoepen, de aanwas van jonge sociaal advocaten en de samenwerking tussen grote en kleine advocatenkantoren. 

'Voor de langere termijn moet er een samenhangend plan komen om alle toga-beroepen (rechterlijke macht, Openbaar Ministerie en advocatuur) aantrekkelijker te maken voor recent afgestudeerde juristen. Nu zorgt de grotere aantrekkelijkheid van het ene toga-beroep voor een verminderde aantrekkelijkheid van het andere toga-beroep. Dit waterbedeffect moet worden tegengegaan en in de toekomst worden voorkomen.' Aldus Reinier Feiner, voorzitter van de VSAN, op Linkedin

De oplossing? 'Meer samenwerken!’  De VSAN ziet verschillende mogelijke oplossingen. Ook een sociaal advocaat kan buurtrechter zijn in een ander arrondissement, om zo de last van de rechtspraak te verlichten. En welke zaken kunnen worden overgelaten aan stagiaires van grote kantoren, aangezien zij op dit moment steeds meer en vaker hun proceservaring bij een sociaal kantoor op willen doen? Meer aandacht in het curriculum van de rechtenstudent voor een geïnspireerde kennismaking met de sociale rechtspraktijk.

Omdat deze onderwerpen ook rechters, studenten, rechtswinkeliers, commerciële advocaten en andere geïnteresseerden direct raken, zijn ook niet-leden van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen. 

PROGRAMMA
16.00 uur -  Inloop
16.30 uur -  Start bijeenkomst
18.30 uur -  Einde bijeenkomst + borrel

LOCATIE
Pakhuis De Zwijger - Piet Heinkade 179 - 1019 HC - Amsterdam - www.dezwijger.nl

Gezien het beperkt aantal plaatsen, is reserveren aan te raden. We horen graag of u komt: info@vsanadvocaten.nl