Reactie VSAN 8e Voortgangsrapportage Stelselherziening

De VSAN is blij met de koerswijziging die minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft ingezet ten opzichte van die van zijn voorganger, maar vindt dat een aantal zorgelijk knelpunten op de korte termijn moeten worden opgelost.In een reactie op de Voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand juli-december 2022, 23 januari jl. door minister Weerwind aangeboden aan de kamer, vragen we aandacht voor de in onze ogen nijpende kwesties. Hieronder oa. begrepen het gebrek aan jonge aanwas, het achterhouden van financiƫle toetsing van de diverse pilots en de zorg om mogelijke verhogingen van de eigen bijdragen, die voor veel rechtzoekenden een mogelijk (te) hoge drempel zullen opwerpen in de toegang tot het recht.Niet in de laatste plaats vragen we aandacht voor de achterblijvende vergoedingen door torenhoge inflatie en gebrek aan indexering. De sociale advocatuur kampt met een achterstand van ruim 25% (!) op het inflatiecijfer in het laatste decennium. Dit moet zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Daarnaast ziet de VSAN graag een oplossing voor de in haar ogen onterechte vergoedingen systematiek, waar uitsluitend het tarief van het jaar van aanvang van de rechtsbijstand wordt gehanteerd, terwijl de werkzaamheden zich over meerdere jaren uitspreiden. Met een lage inflatie is dat minder pregnant, maar in de huidige tijd leidt dit tot een zorgelijke uitkomst.

Document
Bijlage Size
reactie_vsan_op_8e_voortgangsrapportage.pdf (286.57 KB) 286.57 KB