Steunbetuiging VSAN aan rechters en officieren

Beste Voorzitter, best bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,Uit de media vernemen wij de dreigende acties indien de minister niet tegemoetkomt aan de wensen en noden (!) van u en uw collega's.Wij zijn solidair met u. Dagelijks zien wij hoe uw vakgenoten omgaan met een te groot aantal op zitting geplaatste zaken die omwille van de wél steeds in acht genomen zorgvuldigheid steevast leidt tot uren uitloop van die zitting. De uitzondering mag niet tot de regel leiden. Wij hebben groot respect voor de wijze waarop u en uw collega's die ballen omhoog proberen te houden. U dient echter ook uw eigen grenzen te bewaken.Wij zijn allen togadragers, uw problematiek is ook de onze.Ter adstructie de indexering van de puntenvergoeding (1 punt staat voor 1 uur) met 0,46% in 2023 t.o.v. 2022. Voorts is het wellicht informatief om aan te geven dat het jaar waarin de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gedaan bepalend is voor het tarief. Een slepende familiezaak op toevoegingsbasis die begon in 2019 en dit jaar wordt afgerond, wordt afgerekend tegen het prijspeil 2019 (ook voor wat betreft de werkzaamheden 2020/2021/22/23).We werken graag samen aan oplossingen en bieden onze hulp aan.Met vriendelijke groet,Reinier FeinerVoorzitter VSAN // Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Document
Bijlage Size
2023_02_16_indexering_doorlooptijden.pdf (131.64 KB) 131.64 KB