Maandag 26 juni: VSAN in gesprek met minister Weerwind over de toekomst van togaberoepen

We nodigen jullie van harte uit om op maandag 26 juni 2023 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam met elkaar én samen met minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind van gedachten te wisselen over de toekomst van de togaberoepen, de aanwas van jonge sociaal advocaten en de samenwerking tussen grote en kleine advocatenkantoren. 

Reactie Kamerbrief plan van aanpak sociale advocatuur

GÉÉN INDEXERING EN GÉÉN DELTAPLAN: Maatregelen minister Weerwind volstrekt onvoldoende om leemte in rechtshulp NU te verhelpen.

Document
Bijlage Size
reactie_vsan_op_kamerbrief_mrb_21_april_2023.pdf (440.94 KB) 440.94 KB

Reactie VSAN 8e Voortgangsrapportage Stelselherziening

De VSAN is blij met de koerswijziging die minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft ingezet ten opzichte van die van zijn voorganger, maar vindt dat een aantal zorgelijk knelpunten op de korte termijn moeten worden opgelost.Document
Bijlage Size
reactie_vsan_op_8e_voortgangsrapportage.pdf (286.57 KB) 286.57 KB

Steunbetuiging VSAN aan rechters en officieren

Beste Voorzitter, best bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,Uit de media vernemen wij de dreigende acties indien de minister niet tegemoetkomt aan de wensen en noden (!) van u en uw collega's.Document
Bijlage Size
2023_02_16_indexering_doorlooptijden.pdf (131.64 KB) 131.64 KB

Save the date: ALV 31 maart 2023

Beste leden,

dit nieuwe jaar willen we graag beginnen met het uitvoeren van een van onze goede voornemens, namelijk de organisatie van meerdere ALV's waarvan de eerste plaatsvindt in het voorjaar.

Bij deze nodigen we jullie dus uit voor een live-ALV op:

Vrijdag 31 maart 2023 van 16.00 tot 19.00 uur

Dag van de Bedreigde Advocaat

Maandag 24 januari 2021 is de jaarlijkse ‘Dag van de bedreigde advocaat‘. Dit jaar staat deze dag in het teken van Colombia.

Brandbrief Advocaten Toeslagenaffaire

Advocaten die gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire bijstaan, lopen aan tegen talloze problemen en hindernissen. Zo moeten ze vaak lang wachten voordat ze het dossier van hun cliënten ontvangen, en dat is dan vaak ook nog onvolledig.


Document
Bijlage Size
BRANDBRIEF advocaten Toeslagenaffaire.docx (18.19 KB) 18.19 KB

Start pilot 'Samenwerken in de eerste lijn'

De pilot Samenwerken in de eerstelijn is een initiatief van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

VSAN protesteert tegen de arrestatie van 16 mensenrechtenadvocaten in Turkije

Op 21 september a.s. organiseert de AED (European Democratic Lawyers) een protestactie in Den Haag tegen de recente arrestatie van 16 mensenrechtenadvocaten in Turkije. Vermoedelijk houdt de arrestatie verband met het feit dat deze 16 advocaten enkele activisten bijstaan die momenteel in hongerstaking zijn gegaan.

Wilt u deze Turkse advocaten steunen? Dan kunt u uw steun betuigen door bovenstaande link te openen en het statement van de AED als bijlage bij deze mail te retourneren. Desgewenst kunt u in de mail nog uw naam opnemen.