Samenwerking

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Den Haag

www.advocatenorde.nl

De NOvA, ook genoemd: ‘de Orde’, bedenkt en maakt regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. De Orde houdt ook toezicht op de advocatuur. Daarnaast verzorgt de Orde de beroepsopleiding voor advocaten en geeft ze wetgevingsadviezen aan het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De Orde is een belangrijke partner van de VSAN.

“Avocats Européens Democrats” – “European Democratic Lawyers” (AED-EDL)

www.aeud.org

De AED-EDL beijvert zich voor de bescherming van advocaten tegen elke vorm van machtsinvloed op politiek, sociaal en economisch terrein of vanuit een orde van advocaten.

De organisatie komt op voor de bescherming van verdedigers van het recht, met name daar waar deze in de verdrukking dreigen te komen. De VSAN is de Nederlandse vertegenwoordiger van de AED.