Visie & missie

De VSAN stelt zichzelf ten doel om de toegang tot het recht voor een ieder te bevorderen. Dit is een grondrecht waarin op de best mogelijke wijze voorzien moet worden. Daarvoor is een goed functionerend stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een absolute noodzaak. Het stelsel moet effectief zijn, de rechtsbijstand moet van hoge kwaliteit zijn en advocaten die werkzaam zijn binnen het stelsel moeten voor hun geleverde diensten een redelijke vergoeding krijgen.

Daarbij breekt de VSAN een lans voor een groeiende groep mensen voor wie ‘eigen kracht en participatie’ een brug te ver is. Ze moeten kunnen blijven rekenen op noodzakelijke rechtsbijstand en ondersteuning. Ze hebben behoefte aan goede advocaten die niet alleen de competentie hebben om de juiste juridische oplossing te vinden voor juridische problemen van hun cliënten, maar die, waar nodig, ook kunnen samenwerken met andere professionals zoals maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, jeugdhulpverleners, huisartsen, et cetera. Dat is waarvoor de VSAN zich sterk maakt.

De VSAN staat voor:

  • Toegang tot het recht voor een ieder en de minvermogenden in het bijzonder. De VSAN stelt zich teweer tegen drempels die deze toegang belemmeren.
  • Een optimaal functionerend stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, waarbij een fatsoenlijke vergoeding gegarandeerd is voor advocaten die (deels) werken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.
  • Samenwerking tussen advocaten en rechtzoekenden, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en tweede lijn en tussen commerciële en sociaal advocatuur;
  • Praktische hulp voor mensen die een advocaat zoeken.
  • Kwaliteit van juridische dienstverlening door VSAN-leden aan hun cliënten.